Hva er osteopati?

Velkommen til Bærum Osteopati

Osteopati 

Osteopati er fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler plager med hendene. Fokus er å finne og behandle årsaken/kilden til problemet, ikke bare dempe symptomet. Undersøkelse, analyse og behandling bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi og sykdomslære. 
I osteopati påvirker vi sammenhengen (bindevevet) mellom muskelskjelett systemet og andre kroppssystemer som nerve-, lymfe-, fordøyelses-, sirkulasjons-, og respirasjonssystemet, for å oppnå optimal funksjon og smertefrihet. Det fascielle (bindevev) systemet fungerer som feste, beskytter, glideflate og transportvei for organer, årer og nerver. Enhver stivhet eller nedsatt fleksibilitet I dette systemet kan forårsake forstyrret funksjon og skape smerter og plager. 

Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig. Osteopati virker som forebyggende, akutt og rehabiliterende behandling. Behandlingen passer for pasienter i alle aldre. 

Behandlingene er individuelt tilpasset hver enkelt pasient og hver enkel problemstilling. 

Hva behandler vi?
Osteopaten kan behandle akutte og langvarige lidelser av ulik karakter i hele kroppen. Plagene kan ha oppstått etter langvarige belastninger, akutte skader, ulykker, fra arrvev som resultat etter operasjoner eller lokale inflammasjoner, idrettsskader, sykdom eller uten tilsynelatende foranledning. 

Pasienter kommer ofte til oss for: 

• Hodepine og migrene
• Øresus/tinitus
• Svimmelhet/krystallsyke
• Nakke-, skuldre- og arm problemer
• Ryggsmerter
• Hofte-, kne- og ankel problemer
• Svangerskapsrelaterte plager
• Spedbarn med skjevhet i hodet og utpreget favoritt side
• Kolikk
• Fordøyelsesplager 
• Idrettsskader 
• Postoperative plager/arrvev
• Søvnproblemer
• Postinfeksiøst tretthet/ME/Nedsatt energi 

Hør med oss om hva vi kan gjøre for å lette din plage